Persbericht 2 otober 2020.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wil Abel verantwoord omgaan met eindige energiebronnen en de emissie van CO2 structureel verlagen. Abel maakt hiervoor gebruik van het CO2-Prestatieladder instrument, niveau 3. Abel heeft de ambitie om in 2023 15% minder CO2 uit te stoten dan in het referentiejaar 2019 (per fte):

Abel nodigt haar medewerkers uit om actief mee te denken met het CO2 beleid en de CO2 reductiemaatregelen. De reductiemaatregelen zijn terug te vinden in het Actieplan 2020.

Door middel van deelname aan de CO2 prestatieladder en dit bericht wil Abel opdrachtgevers, partners en leveranciers inzicht geven, betrekken en op de hoogte houden van de reductiemaatregelen en de voortgang in de ambititie om minder CO2 uit te stoten.