Sensoren op maat

Abel maakt sensoren op maat voor klantspecifieke toepassingen. Abel is met name gespecialiseerd in het realiseren van het gehele ontwikkeltraject van nieuwe innovatieve producten en diensten: van idee naar product. We hebben een interne R&D afdeling en gebruiken vaste partners zodat we over alle kennis en kunde beschikken om ieder project succesvol te maken.

Expertise
Abel heeft afgelopen jaren veel kennis opgedaan op het gebied van sensortechnologie. Abel heeft engineers in dienst die gespecialiseerd zijn in zowel zowel embedded soft- en hardware als mechanisch en industrieel ontwerp. Abel heeft ervaring met verschillende draadloze communicatiemethoden zoals Bluetooth, WiFi, 3G/4G en IoT standaarden zoals LoRa, Sigfox en NB-Iot.

Multi-disciplinair team

Abel werkt met multi-disciplinaire teams van hoog-opgeleide technici om de innovativiteit te bevorderen en producten en diensten te maken met een hoge kwaliteit.

Gebruiker centraal

Bij alle nieuwe producten staat de gebruiker bij Abel centraal. In focus groups wordt aan (potentiële) gebruikers gevraagd mee te denken over functies en vormgeving.

Uitstekend design

Abel ontwerpt producten met een nuttige functie en van hoge kwaliteit en met een aantrekkelijke design.

Kennis

Met ons engineering team, partners en samenwerkingen met universiteiten zorgen we dat we altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

Idee naar product

Productontwikkeling van A tot Z. We verzorgen het hele traject. Omdat we alle expertise in huis hebben kan dat snel en efficient.

Ontwikkeling cycli

Met een iteratief proces en verschillende fases van een idee een product. We gebruiken proof of concepts, prototypes en pilots om het product te valideren

Productie

Ook na de ontwikkelingsfase blijft Abel kijken naar nieuwe technologiën en mogelijkheden om producten verder te optimaliseren.