Hoe wij over duurzaamheid denken

Wereldwijde veranderingen in economie, bevolking en klimaat resulteren in een vraag naar meer efficiëntie en meer duurzaamheid. Tegelijkertijd kunnen dankzij de technologische vooruitgang steeds meer technische oplossingen worden ontwikkeld. Steden worden geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van infrastructuur, verkeer, energieverbruik, vervuiling en veiligheid, terwijl de hulpbronnen steeds schaarser worden. Ook de landbouwsector wordt geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van water, landgebruik en schaarser wordende hulpbronnen. Geavanceerde IoT-oplossingen en ontwikkelingen op het gebied van sensortechnologie vormen de ruggengraat van een slimme verbonden omgeving om de efficiëntie en duurzaamheid te controleren en te verbeteren.

Het uitgangspunt voor al onze acties is bijdragen aan een duurzame samenleving. Wij doen dit op verschillende niveaus:

  1. Producten die bijdragen tot een duurzaam milieu
  2. Duurzaam productontwerp
  3. Reduceren van de eigen footprint

Producten die bijdragen aan een duurzaam milieu

Onze missie is het leveren van realtime monitoring dashboards om efficiëntie en duurzaamheid te verbeteren. Al onze slimme sensoroplossingen stellen onze klanten in staat hun impact op duurzaamheid te verbeteren. Enkele voorbeelden waarmee onze producten zich onderscheiden:

  • Stimuleren van duurzame mobiliteit zoals fietsen en OV
  • Hogere en betere benutting van de huidige infrastructuur en faciliteiten
  • Vermindering van rijbewegingen door monitoring op afstand en optimalisering van logistieke processen
  • Efficiënter gebruik van "natuurlijke hulpbronnen" en vermindering van het gebruik van pesticiden.

Duurzaam productontwerp

Productlevensduur. Bij het ontwerp richt Abel Sensors zich altijd op een optimale levensduur. Wij gebruiken ultra low power communicatie technologieën zodat de technische levensduur van onze producten typisch 10 tot 20 jaar is.

Circulariteit. Abel Sensors ontwerpt zijn producten zo circulair mogelijk. Zo kan elk onderdeel (batterij, controller, sensorcomponent, connectiviteitsmodule) afzonderlijk worden vervangen wanneer sensoren beschadigd of defect zijn. Bovendien, wanneer een product uit het veld wordt gehaald en niet langer nodig is voor een nieuwe inzet, kunnen de modules worden hergebruikt in onze andere producten.

Hergebruik. Componenten die bij productonderhoud worden vervangen, worden altijd eerst gereviseerd en grondig getest op geschiktheid voor hergebruik. Alleen als revisie niet meer mogelijk is, worden componenten gerecycled door onze partner ReNeWi.

Selectie van leveranciers. Bij de selectie van onderdelen kijken wij naar de milieueffecten van de gebruikte materialen en de mate waarin deze kunnen worden gerecycleerd. Bij de selectie van leveranciers kijken we naar een aantal punten. Een belangrijk aspect is de locatie van leveranciers, waardoor we grip houden op milieuaspecten en transport tot een minimum kan worden beperkt. Naast de locatie van leveranciers kijken wij uiteraard ook naar de beschikbare relevante milieucertificaten van de leveranciers zelf.

Onderhoudbaarheid. Door monitoring op afstand kunnen we in veel gevallen voorkomen dat we ter plaatse onderhoud moeten plegen. Software kan in veel gevallen op afstand worden bijgewerkt. Hierdoor kunnen we de rijbewegingen en de belasting van het milieu verminderen.

Reduceren van onze eigen footprint

Abel Sensors aims to be energy neutral itself by 2030.
To this end, we set medium-term goals every three years. Each year we quantify our ambitions, compile an emissions report and draw up an action plan and measures to minimize our environmental impact. We apply the five concepts of insight, reduction, transparency, monitoring and participation.


CO2 performance ladder certification.
Our approach to reducing energy consumption and CO2 emissions is certified by the CO2 performance ladder. Our approach includes concrete targets and measures for CO2 reduction in the areas of heating, electricity consumption and travel.