Abels ambitie voor CO2-reductie

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wil Abel verantwoord omgaan met eindige energiebronnen en haar CO2-uitstoot structureel verminderen.

Abel heeft de ambitie om in 2025 85% minder CO2 uit te stoten dan in het referentiejaar 2019 (per fte):

  • 80% in scope 1
  • 93% in scope 2

Bij een ongewijzigd aantal FTE's resulteert dit in een uitstoot van 1,17 Ton CO2/FTE tegenover 4,25 Ton CO2/FTE in 2019.

CO2 prestatieladder

Abel hanteert de CO2-Prestatieladder, niveau 3.

Dit instrument wordt beheerd door de SKAO-stichting, voor meer informatie zie: http://www.skao.nl/

Het certificaat kan hier worden gevonden: ABEL CO2 ladder certificate 2020

Energiebeheersysteem, emissie-inventaris, actieplan en communicatieplan

Documenten betreffende ons energiebeheersysteem, emissie-inventaris, actieplan en communicatieplan:

Participatie

Actieve deelname aan CO2-reductie-initiatief: