Abels ambitie voor CO2-reductie

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wil Abel verantwoord omgaan met eindige energiebronnen en haar CO2-uitstoot structureel verminderen.

Abel heeft de ambitie om in 2023 15% minder CO2 uit te stoten dan in het referentiejaar 2019 (per fte):

  • 13% in scope 1
  • 16% in scope 2

Bij een ongewijzigd aantal FTE's resulteert dit in een verhouding 0,62 Ton C02 / FTE van 3,64 Ton CO2 tegenover 4,25 Ton CO2 in 2019.

CO2 prestatieladder

Abel hanteert de CO2-Prestatieladder, niveau 3.

Dit instrument wordt beheerd door de SKAO-stichting, voor meer informatie zie: http://www.skao.nl/

ABEL CO2 ladder certificate 2020

Energiebeheersysteem, emissie-inventaris, actieplan en communicatieplan

Documenten betreffende ons rnergiebeheersysteem, emissie-inventaris, actieplan en communicatieplan:

Participatie

Actieve deelname aan CO2-reductie-initiatief: