Smart Vignet van Abel beste techniek voor prijsbeleid voor het personenwegverkeer

12 mei 2016 – Het Smart Vignet van Abel Delft komt uit onderzoek van het CPB en PBL naar voren als de techniek met het meest gunstige saldo wat betreft kosten en baten voor Nederland. Het Smart Vignet maakt daarmee het invoeren van een kilometerprijs het meest haalbaar. “Vergeleken zijn: kastje met GPS-functie, systeem van de kilometerteller of eenvoudig kastje; ANPR-systeem (met kentekenregistratie), DSRC-systeem (met een tag in de auto) en een zogenoemd smart vignet (sticker in de auto en meetapparatuur langs de weg). Het kastje met GPS-functie is het duurste, de systemen met ANPR en het smart vignet het goedkoopst.” (Kansrijk Mobiliteitsbeleid, p. 108).