CO2-Prestatieladder

CO2 reductie ambitie Abel

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wil Abel verantwoord omgaan met eindige energiebronnen en de emissie van CO2 structureel verlagen.

Abel heeft de ambitie om in 2023 15% minder CO2 uit te stoten dan in het referentiejaar 2019 (per fte):

  • 13% in scope 1
  • 16% in scope 2

Bij een gelijkblijvend aantal FTE resulteert dit in 0,62 Ton C02 / FTE verhouding van 3,64 ton CO2 ten opzichte van 4,25 Ton CO2 in 2019.

CO2-Prestatieladder

Abel maakt hiervoor gebruik van het CO2-Prestatieladder instrument, niveau 3.

Dit instrument is in beheer bij de stichting SKAO, zie voor meer info: http://www.skao.nl/

Energiemanagementsysteem, emissie-inventaris, actieplan en communicatieplan

Hieronder vindt u de bijbehorende documenten.

Participatie

Actieve deelname aan initiatief op het gebied van CO2 reductie:

CO2 Bewust Certificaat

  • ABEL CO2 ladder certificaat 2020