Diensten

Abel is met name gespecialiseerd in het realiseren van het gehele ontwikkeltraject van nieuwe innovatieve producten en diensten. Daarmee maakt zij deels gebruik van eigen kennis en expertise, maar worden ook partners aangewend in de benodigde vakgebieden. Met deze partners wordt nauw samengewerkt op het gebied van sensortechnologie, hard- en software, communicatietechnieken en low-power design.

Abel heeft afgelopen jaren veel kennis opgedaan op het gebied van sensortechnologie. Zo zijn verschillende methoden voor het meten van fysische grootheden ontwikkeld en is kennis vergaard met betrekking tot data-analyse en filteralgoritmes. Abel heeft electrical engineers tot haar dienst die gespecialiseerd zijn in zowel de soft- en hardwarematige kant van de sensortechnologie. Daarnaast heeft Abel ervaring met verschillende draadloze communicatiemethoden zoals Zigbee en GPRS/UMTS. Abel is op de hoogte van de nieuwste technieken en heeft een vaste partner voor het integreren van low-power communicatiemodules in nieuwe producten.

Kern van de succesvolle marktintroductie is een integrale en parallelle aanpak van techniek, functie en markt. De eindgebruiker staat bij Abel altijd op een centrale plaats. Al vroeg tijdens de ontwikkeling wordt aan kritische groepen eindgebruikers gevraagd hoe zij over het product en de beoogde functionaliteiten denken.

Kennis van de nieuwste techniek

Voor een onderzoek naar een technische innovatie is kennis van de techniek essentieel. Bij Abel is veel kennis en ervaring beschikbaar op gebied van RFID, sensoren, draadloze communicatie, low-power design, behuizingen en een veelheid aan ICT.

Van idee naar product

Ontwikkeltrajecten worden gestructureerd opgezet. Voor een succesvolle implementatie zijn brainstorms, proof of concepts, prototypes en pilots zijn hierin onmisbaar.

Uitvoering van testen

In focus groups wordt tijdens het ontwerpproces het ontwerp veelvuldig aan potentiele gebruikers voorgelegd. Voorafgaand aan de introductie wordt het product uitvoerig getest in laboratorium en in het veld.

Doorontwikkeling voor optimalisatie

Ook na de ontwikkelingsfase blijft Abel kijken naar nieuwe technologiën en mogelijkheden om producten verder te optimaliseren.